Logopedie

Binnen de logopedie kan u terecht voor zowel een logopedisch onderzoek als therapie, preventie en follow-up.  We richten ons op kinderen, jongeren en volwassenen.


Een logopedisch onderzoek kan bestaan uit het nagaan van:


 • De taalontwikkeling
 • Lees-, schrijf en rekenproblemen
 • Articulatieproblemen en afwijkende mondgewoonten
 • Vloeiendheidsstoornissen (stotteren en broddelen)


Logopedische therapie kan bestaan uit:


 • Ondersteuning bij de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat), fonologie en het taalgebruik
 • Extra hulp bij de ontwikkeling van de voorbereidende lees-, schrijf- en rekenvaardigheden
 • Ondersteuning bij het automatiseren van het leesproces
 • Begeleiding bij het aanleren en automatiseren van de spellingsregels
 • Ondersteuning bij het aanleren van specifieke rekenvaardigheden, het vlot leren oproepen en toepassen van deze aangeleerde vaardigheden
 • Hulp bij het leren plannen en organiseren, studiebegeleiding, extra ondersteuning bij het aanleren van vreemde talen
 • Hulp bij het verwerven van spraakklanken en afleren van afwijkend mondgedrag
 • Stotteren en broddelen; het spreken leren controleren door het aanleren van een nieuwe spreektechniek. Daarbij is er oog voor de emotionele kant van het stotteren en het opbouwen van zelfvertrouwen en spreekrust.