Logopedie

Binnen de logopedie kan u terecht voor zowel een logopedisch onderzoek als therapie, preventie en follow-up.  We richten ons op kinderen, jongeren en volwassenen.


Een logopedisch onderzoek kan bestaan uit het nagaan van:


* De taalontwikkeling


* Lees-, schrijf en rekenproblemen


* Articulatieproblemen en afwijkende mondgewoonten


Tijdens het diagnostisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van testen, gespreksgegevens en observaties om een algemeen beeld te krijgen.

De diagnostische fase wordt afgesloten met een adviesgesprek en de opstart van therapie (indien nodig) wordt met de ouders/cliënt besproken.


Tijdens de logopedische therapie richten wij ons op:


* Ondersteuning bij de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en      de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat), fonologie en het taalgebruik


* Extra hulp bij de ontwikkeling van de voorbereidende lees-, schrijf- en         

  rekenvaardigheden


* Ondersteuning bij het automatiseren van het leesproces


* Begeleiding bij het aanleren en automatiseren van de spellingsregels


* Ondersteuning bij het aanleren van specifieke rekenvaardigheden, het vlot leren       

  oproepen en toepassen van deze aangeleerde vaardigheden


* Hulp bij het leren plannen en organiseren, studiebegeleiding, extra ondersteuning bij

  het aanleren van vreemde talen


* Hulp bij het verwerven van spraakklanken en afleren van afwijkend mondgedrag


Tijdens de therapieën gaan we op verschillende manieren aan de slag.  We volgen steeds het tempo van de cliënt.  De inhoud van de therapie wordt bepaald door wat er op dat moment het meest noodzakelijk blijkt.  Er wordt steeds in overleg gegaan met de andere disciplines (indien nodig) en er wordt nauw samengewerkt met de scholen.  We werken met een heen- en weerschrift zodat de inhoud van de therapie steeds transparant is voor ouders, andere hulpverleners, leerkrachten,... en uiteraard de cliënt zelf.