Kinesitherapie

Binnen de psychomotoriek kan u terecht voor zowel een psychomotorisch onderzoek als psychomotorische therapie en dit vanaf de leeftijd van 3 jaar.


Een psychomotorisch onderzoek kan bestaan uit het nagaan van:


* Grofmotorische vaardigheden

* Fijnmotorische vaardigheden

* Visueel ruimtelijke oriëntatie en inzicht

* Visuele perceptie

* Grofomotoriek, schrijfmotoriek, handschrift


Tijdens het diagnostisch onderzoek wordt er gebruik gemaakt van gespreksgegevens, testen en observaties om een algemeen beeld te krijgen.

De diagnostische fase wordt afgesloten met een adviesgesprek samen met de ouders. Na dit gesprek wordt (indien nodig) de therapie opgestart.


Psychomotorische therapie kan ondermeer bestaan uit:


* Stimuleren en verbeteren van de grofmotorische vaardigheden zoals:

 • oog-hand coördinatie,
 • evenwicht,
 • balvaardigheid
 • aanleren van vaardigheden zoals springtouwen, koprol, turnactiviteiten….


* Stimuleren en verbeteren van de fijn motorische vaardigheden zoals:

 •  bimanuele coördinatie: kralen rijgen, mozaïek, parels, knippen…
 •  fijn motorische precisie: kleuren,  voorbereidend schrijven….
 •  Lateralisatie
 •  Activiteiten zoals veters strikken, eten met bestek, knopen open-en dichtdoen…....


* Het verbeteren van de visueel ruimtelijke oriëntatie en inzicht:

 • doolhoven, blokkenbouwsels, raamfiguren, meetkunde, juiste oriëntatie van letters en                        cijfers…
 • planning en organisatie: studiebegeleiding, werkhoudingstraining, voorstellingsvermogen
 • visuele waarneming

       

* Het begeleiden bij schrijfmotorische problemen

 •  verbeteren van de kwaliteit van het handschrift
 •  correct leren vormen van letters en verbindingen
 •  samen compensaties zoeken wanneer nodig zoals ondermeer het blind leren typen (aan de hand van de Typ10 methode), aanpassingen werkblaadjes….


Tijdens de therapie gaan we op verschillende manieren te werk en dit steeds op het tempo van het kind/de jongere. Er wordt ook in overleg gegaan met andere disciplines en de school. Een heen- en weer schriftje wordt gebruikt zodat het steeds duidelijk is wat de inhoud van de therapie is voor de ouders, leerkrachten, …. 

 

 

 Typ10


* Wat is het?

   Typ10 is een kindvriendelijke methode om blind te leren typen. De cursus bestaat uit 10 lessen van 1 uur.           Iedere les worden de verschillende letters en tekens per vinger aangeleerd. Dit gebeurt allemaal op een         

   speelse manier aan de hand van kleuren, versjes, prenten, spelletjes… Er is ook een online-module waar de

   kinderen thuis verder oefenen en de begeleider de evolutie kan opvolgen. Er wordt geen tijdsdruk opgelegd,

   zodat ieder kind op zijn eigen tempo kan leren.

 * Voor wie?

   De typcursus is bedoeld voor alle kinderen vanaf 9 jaar (vanaf 3e leerjaar). Deze methode is ook heel

   geschikt voor kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen.

* Praktisch?

   Er worden 10 lessen van 1 uur gegeven, individueel of in groep. Het kind neemt een eigen toetsenbord/laptop

   mee naar de les. Hier kan dan zowel in de les, als thuis op geoefend worden. Er wordt verwacht dat er 10

   minuutjes per dag geoefend wordt.

  

 

Ademhalingskinesitherapie


Er zijn verschillende aandoeningen die voor vastzittende slijmen in de longen of luchtwegen kunnen zorgen. Het doel van ademhalingskinesitherapie is het vrijmaken van de luchtwegen en longen. Dit doen we via autogene drainage waarbij we de overtollige slijmen losmaken. Hierna kunnen de slijmen worden opgehoest via verschillende technieken.


Enkele voorkomende luchtwegaandoeningen:

* RSV

* Longontsteking of luchtweginfectie

* Mucovisidose