Psychologie

Binnen de psychologie kan u terecht voor psychodiagnostisch onderzoek en psychotherapie. We richten ons op kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.


Een psychodiagnostisch onderzoek kan bestaan uit:


* Intelligentie-onderzoek


* Aandachtsonderzoek


* Socio-emotioneel onderzoek


* Belevingsonderzoek


Tijdens het diagnostisch onderzoek wordt gebruikt gemaakt van testen en vragenlijsten, gespreksgegevens, specifieke methodieken en observaties om een algemeen beeld te krijgen. De diagnostische fase wordt afgesloten met een adviesgesprek waarin de problemen en sterktes geduid worden en verdere vormen van begeleiding (indien nodig) worden besproken.  Indien er na onderzoek een sterk vermoeden blijkt van een bepaalde stoornis, kan in samenspraak met de ouders worden doorverwezen naar de geschikte arts om tot een diagnose te komen.


In de psychotherapie richten wij ons op:


* Gedrags- en gezagsproblemen: ruzies, agressie, niet luisteren, beleefdheid


* Emotionele problemen: angsten, slaapproblemen, piekeren, depressieve klachten, emotieregulatieproblemen


* Sociale problemen: contact en communicatie met anderen, pesten/gepest worden, assertiviteit


* Identiteitsproblemen: zelfbeeld, aanvaarden van stoornis/problematiek


* Schoolproblemen: aandachtsproblemen, faalangst, studiemethode, studiekeuze


* Opvoedingsondersteuning


* Psycho-educatie


Tijdens de therapie gaan we op verschillende manieren aan de slag: gesprekjes, tekenen, spel, werkblaadjes, boekjes,... waarbij we zoveel mogelijk de interesse van het kind/de jongere volgen.


Af en toe gaan ook groepstherapie├źn door (sociale vaardigheden, angsttraining, zelfbeeldtraining).  Deze kunnen plaats vinden waarbij bij meerdere kinderen/jongeren gelijke hulpvragen naar voor komen waarbij het opportuun is om hiermee in groepsverband aan de slag te gaan.