Psychologie

Binnen de psychologie kan u terecht voor diagnostiek en onderzoek, alsook voor verdere begeleiding. Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders kunnen hiervoor bij ons terecht.


Diagnostiek:


* Intelligentie-onderzoek


* Aandachtsonderzoek


* Socio-emotionele ontwikkeling


* Belevingsonderzoek


Tijdens het diagnostisch onderzoek wordt gebruikt gemaakt van testen, vragenlijsten, gespreksgegevens en observaties om een objectief beeld te krijgen van het kind/de jongere. De diagnostische fase wordt afgesloten met een adviesgesprek waarbij de probleemsamenhang wordt toegelicht en verdere vormen van begeleiding (indien nodig) worden besproken.


Psychologische begeleiding


Psychologische begeleiding kan enkel worden opgestart na diagnostisch onderzoek (binnen de praktijk of na doorverwijzing vanuit externe organisaties).


* Gedrags- en gezagsproblemen: ruzies, agressie, niet luisteren, beleefdheid


* Emotionele problemen: angsten, slaapproblemen, piekeren, depressieve klachten, emotieregulatieproblemen


* Sociale problemen: contact en communicatie met anderen, pesten/gepest worden, assertiviteit


* Identiteitsproblemen: zelfbeeld, aanvaarden van stoornis/problematiek


* Schoolproblemen: aandachtsproblemen, faalangst, studiemethode, studiekeuze


* Opvoedingsondersteuning


* Psycho-educatie